علمی

علمی
مهم‌ترین مشکل ما در کشور ضعف ساماندهی اجرایی، سیاسی و مدیریتی است.

ما پیوسته دچار پیچیدگی و در هم تنیدگی و عیب‌افزایی در نظام استخدامی کشور هستیم

علمی
می‌خواهیم «مجلس شایستگان» را تشکیل دهیم

شایسته سالاری اصلی است که در همه کشورها و نظام‌های سیاسی دنیا آزموده شده و موجب پیشرفت و توسعه آنها شده است.

علمی
پورمحمدی:
باید با ادب و نزاکت با دانشجویان صحبت شود

شان و جایگاه والای دانشگاه و دانشجو اقتضا می کند که مورد احترام واقع شود و  با ادب و نزاکت با آنها صحبت شود.

علمی
پورمحمدی:
مهاجرت نخبگان به کمتر از 5 درصد رسیده است

امروز در دنیا مقوله قدرت نرم اهمیت زیادی پیدا کرده و یک دگردیسی بر مبانی قدرت و اقتدار ملی و اقتدار جهانی و بین المللی شکل گرفته است.

علمی
ایران در حوزه های علمی جایگاه خوبی را در جهان کسب کرده است

علم ژنتیک یک علم نو و جدید در مسیر سرعت بخشیدن به حرکت توسعه ای کشور است.....

علمی
پورمحمدی نوشت:
معرفی کتاب شهریاران مسجدنشین

علمی
پورمحمدی از سال 1379 تاکنون به تدریس علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق (ع) مشغول است.

عضو موسس حوزه علمیه مسجد سلیمان در کارنامه اوست .....

پورمحمدی
مصاحبه علمی با حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت نهم، برگزار شد.