اخبار ویژه
رنجنامه ای برای رئیس جمهور

رنجنامه ای برای رئیس جمهور

رئیس جمهور محترم دریکی از وزارتخانه های شما هنوز یکی از معاونین وزیر دولت سابق حضور دارد و پیوسته نمایش قدرت می دهد. برخی از اقدامات ایشان را برایتان ...

وزیری که در انبوه جمعیت تنهاست

وزیری که در انبوه جمعیت تنهاست

آقای رحیمی وزیر خوش قلب ، مودب ، صبور و کاردان وزارت دادگستری در یک حرکت زیبا منتقدین وضع موجود را تکریم کرد. و تفاوت خود را با وزیر روحانی که …...

نقدی به نامه آقای علی مطهری خطاب به آقای جنتی شورای نگهبان

کسی که  نمی تواند  با ادله منطقی از خودش،  دامادش و بیت شهید مطهری دفاع کند  چگونه قادر است  از منافع ملی کشور ایران دفاع  نماید؟

نقدی به نامه آقای علی مطهری خطاب به آقای جنتی شورای نگهبان

گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه        استاد دانشگاه در یادداشت پیش رو آورده است که : 🔹نامه شما را در جهت حمایت از آقای لاریجانی در رسانه ها خواندم ...

روز جهانی مبارزه با فساد

روز جهانی مبارزه با فساد

گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشت پیش رو آورده است که : Https://fesadnews.ir/?p=3008 🔸امروز ۹ دسامبر روز جهانی مبارزه...

پیشخوان اخبار