اخبار ویژه
سخنی کوتاه با سرلشکر باقری

سخنی کوتاه با سرلشکر باقری

گروه سیاسی – دکتر مجید سجادی پناه –   استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:وقتی درجنگ نظامی مرزهای جغرافیای کشورمان مورد تهدید قرار می گرفت شما تمام ق...

نقش کشاورزی در بحران بی آبی

نقش کشاورزی در بحران بی آبی

✍️ دکتر مجید سجادی پناه 🔸در یادداشت قبلی منتشر شده در بولتن نیوز تحت عنوان ” آیا وقایع نگاری، جایگزین آینده پژوهی شده است؟!” سعی کردیم نیم...

سخنی کوتاه با وزیر کشور

سجادی پناه

سخنی کوتاه با وزیر کشور

گروه سیاسی – بولتن نیوز – دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: افزایش طول زمان مدیریت استانداران حداقل به مدت چهار سال ع...

فساد سیاسی ، باطن، فساد اقتصادی است؟

فساد سیاسی ، باطن، فساد اقتصادی است؟

🔹گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه    در یاداشت پیش رو آورده است که : 🔸رواج فرهنگ سودجویی و بروز پدیده یقه سفیدها یا کارچاق کن ها در اقتصاد ، در سال ه...

پیشخوان اخبار