اخبار ویژه
چرا دکتر دینانی را بعنوان مرد سال ۱۴۰۰ انتخاب نمی کنید؟
ظهور زودهنگام دیکتاتوری دیجیتال

ظهور زودهنگام دیکتاتوری دیجیتال

مجید سجادی‌پناه| سه مشکل اساسی قرن بیست‌ویکم که با بود یا نبود بشریت ارتباط برقرار کرده و در حال حاضر فراروی ما قرار گرفته است، عبارت‌اند از: ۱- جنگ ه...

رنجنامه ای برای رئیس جمهور

رنجنامه ای برای رئیس جمهور

رئیس جمهور محترم دریکی از وزارتخانه های شما هنوز یکی از معاونین وزیر دولت سابق حضور دارد و پیوسته نمایش قدرت می دهد. برخی از اقدامات ایشان را برایتان ...

نقدی به نامه آقای علی مطهری خطاب به آقای جنتی شورای نگهبان

کسی که  نمی تواند  با ادله منطقی از خودش،  دامادش و بیت شهید مطهری دفاع کند  چگونه قادر است  از منافع ملی کشور ایران دفاع  نماید؟

نقدی به نامه آقای علی مطهری خطاب به آقای جنتی شورای نگهبان

گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه        استاد دانشگاه در یادداشت پیش رو آورده است که : 🔹نامه شما را در جهت حمایت از آقای لاریجانی در رسانه ها خواندم ...

پیشخوان اخبار