سجادی پناه

سجادی پناه
مصرف آب مهاجرین افغانی در ایران 447 میلیارد لیتر است!

سجادی پناه
سجادی پناه نوشت:
توئیت مهرماه ۱۴۰۰ خطاب به استاندار همدان و وزیر پیشنهادی علوم (اقای زلفی گل)

جناب شاهرخی 🔸شاید از نظر عملکردی در آینده نزدیک مردم همدان بگویند خدا پدر استاندار قبلی را بیامرزد. ولی از نظر سیاسی شما در قد و قواره آن نبوده و ...

سجادی پناه
پیش بینی سال 1400 سجادی پناه مبنی بر برکناری زودهنگام وزرای کابینه به واقعیت نزدیک می شود!

بولتن نیوز به قلم دکتر سجادی پناه در سال 1400 یعنی درست 4 ماه بعد از تشکیل کابینه در یادداشت شماره  41326 این پایگاه خبری  پیش بینی کرد که :...

سجادی پناه
بولتن نیز به نقل از سجادی پناه نوشت:
چرا شعار علیه رهبری در آینده پر تکرار خواهد شد؟

اقتصادی
سجادی پناه نوشت:
پایان غم انگیز درآمد نفتی کشور

سجادی پناه
دکتر سجادی پناه نوشت:
رونق بازر سرمایه، استراتژی مناسب دولت سیزدهم

سجادی پناه
دکتر مجید سجادی پناه
متن سخنرانی برای مبارزه با فساد

اقتصادی
اگر با فساد مبارزه نکنیم پایه های حکومت اسلامی را متزلزل کرده ایم

اقتصادی
دکتر مجید سجادی پناه (استاد دانشگاه)
نفت، تحریم و دولت سیزدهم

سجادی پناه
دکتر مجید سجادی پناه (استاد دانشگاه)
تشکیک در آمار یا عملکرد دولت روحانی

یادداشت منتشر شده در روزنامه شرق سه‌شنبه ۱۶‌شهریور ۱۴۰۰

سجادی پناه
چه کسی در ابتدا آمار اشتباه داد؟

تقنین
‌مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا

روابط بین اللمل
مسمومیت دانش آموزان، یعنی تغییر عرصه جنگ ترکیبی از خیابان به اذهان است

1 2 3 22