سجادی پناه

سجادی پناه
انتقاد صریح پورمحمدی به نمایندگان مجلس : یک دوره لازم نیست هیچ کاری کنید!

یک گروه سیاسی باید تعهداتش را مشخص کند.

سجادی پناه
من هم مدافع نظام هستم و هم منتقد بسیاری از فعالیت‌ها

با مردمی که منتقد هستند و درست هم انتقاد می‌کنند، باید هم‌نوایی و همدردی کرد

سجادی پناه
پورمحمدی:
باید هر طور شده همبستگی ملی را تقویت کنیم

با قهر عمومی در برخی سن‌ها، بدنه اجتماعی و اصناف روبرو هستیم

پورمحمدی
تهیه لیست 40 نفره شورای وحدت برای انتخابات شورای شهر تهران

انتخابات
مشارکت حداکثری در انتخابات موجب قطع دست طمع‌کاران می‌شود

سجادی پناه
باید در شرایط کنونی به فکر روان جامعه باشیم

سجادی پناه
اولین نشست انتخاباتی دبیران تشکل‌های سیاسی شورای وحدت برگزار شد

سجادی پناه
افزایش مشارکت در انتخابات پیروزی همه است

انتخابات
حضور هفت تن از بانوان در لیست انتخاباتی تهران

ما بر این باوریم که حضور و نقش زنان با عنایت به تخصص‌های گوناگونی که می‌توانند داشته باشند و در مجلس مورد نیاز باشد بسیار تعیین کننده است.