انتخابات

انتخابات
آقای پورمحمدی رای خود رادر حسینه ارشاد به صندوق انداخت. ولی پیش بینی او از میزان مشارکت مردم در این انتخابات توجه بسیاری از رسانه های را بخودش جلب کرد.

انتخابات
فهرست کاندیداهای تهران مجمع متخصصین ایران (نما) اعلام گردید (حمایت از آقای پورمحمدی)

پورمحمدی در لیست نما قرارگرفت

انتخابات
بزرگترین تشکل مردمی صنعتگران، اقصاددان و مدیران استان تهران هم آقای پورمحمدی را سرلیست نامزدهای خبرگان خود قرار دادند.

انتخابات
علی مطهری : فهرست جامعه روحانیت مبارز تهران را متعادل تر تشخیص دادیم
فرزند شهید مطهری : از لیست جامعه روحانیت مبارز تهران برای انتخابات خبرگان حمایت می‌کنیم

آقای پورمحمدی نفر دوم لیست، بعد از حضرت آیت الله موحدی کرمانی

انتخابات
اینبار مجمع اسلامی آرمان ملت ایران
بسیج تمام امکانات مردمی “مجمع اسلامی آرمان ملت ایران” در جهت حمایت از آقای پورمحمدی

انتخابات
پورمحمدی پاسخ می دهد:
توهم رای آوری با مشارکت پایین ؟ چرا برخی ها مردم را برای حضور پرشور تشویق نمی کنند؟

برخی در دلشان این است ولی ابراز نمی کنند و برخی هم ابراز می کنند

انتخابات
پورمحمدی:
آیا القاء رای ندادن مردم به روحانیت واقعی است؟

عده اي به صورت سازمان يافته دارند اين عمليات رواني را انجام مي دهند

انتخابات
توصیه‌های پورمحمدی به جریان‌های سیاسی

«چه انتقاد داشته باشید چه نداشته باشید، باید بدانید که حق تعیین سرنوشت و دسترسی به اهداف و آرزوهای‌تان از کانال انتخابات میسر است.»

انتخابات
مردم ایران امروز در تعیین حق سرنوشت آزاد هستند.

مصداق بارزش این است که هیچ یک از ما نمی‌داند که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد