پورمحمدی 03 فروردین 1402 - 1 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
کپی شد!
0

حقوق اداره کار 1402 چقدر است؟ جدول حداقل حقوق وزارت کار 1402

جدول حقوق کارگران در سال 1402

اقلام حقوقسال ۹۹سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰2
حداقل دستمزد روزانه۶۳۶,۸۰۹۸۸۵,۱۶۵۱,۳۹۳,۲۵۰1,769,428
حداقل دستمزد ماهانه۱۹,۱۰۴,۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰53,082,840
مزد هر ساعت کاری۸۶,۸۳۷۱۲۰,۷۵۹۱۹۰,۰۷۴
مزد هر ساعت اضافه کاری۱۲۵,۷۱۰۱۶۹,۰۶۳۲۶۶,۱۰۳
حق مسکن۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰6,500,0009,000,000
بن خواربار4,۰۰۰,۰۰۰6,000,0008,500,00011,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)999,9901,399,9802,100,0002,100,000
حق اولاد (یک فرزند)۱,۹۱۰,۰۴۲۲,۶۵۵,۴۹۵۴,۱۷۹,۷۵۰5,308,284
حق اولاد (دو فرزند)۳,۸۲۰,۸۵۰۵,۳۱۰,۹۹۰۸,۳۵۹,۵۰۰10,616,568
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)۲۶,۱۰۴,۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰۵۸,۸۹۷,۵۰۰73,082,840
حداقل حقوق با یک فرزند۲۷,۰۱۴,۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵۶۳,۰۷۷,۲۵۰80,491,124
حداقل حقوق با دو فرزند۲۸,۹۲۵,۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰۶۷,۲۵۷,۰۰۰85,799,408

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال 1402

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
1حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز1,769,42853,082,840
2کمک هزینه اقلام مصرفی366,66611,000,000
3حق مسکن300,0009,000,000
4حق اولاد (برای هر فرزند)176,9425,308,284
5پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)70,0002,100,000
6مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار2,436,09473,082,840

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار

ردیفعنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روزمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
1مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه)۱,۳۹۳,۲۵۰۱,۳۹۳,۲۵۰
2حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه)۴۱,۷۹۷,۵۰۰۴۳,۱۹۰,۷۵۰
3بن کارگری ۱۴۰۱ قانون کار۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
4حق مسکن ۱۴۰۱ قانون کار6,500,0006,500,000
5حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۴,۱۷۹,۷۵۰۴,۱۷۹,۷۵۰
6حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۸,۳۵۹,۵۰۰۸,۳۵۹,۵۰۰
7حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۱۲,۵۳۹,۲۵۰۱۲,۵۳۹,۲۵۰
8مزد هر ساعت کار عادی۱۹۰,۰۷۴۱۹۰,۰۷۴
9پایه سنوات ۱۴۰۱ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
10عیدی سال ۱۴۰۱ (حداقل)۸۳,۵۹۵,۰۰۰۸۳,۵۹۵,۰۰۰
11سنوات سال ۱۴۰۱ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰
12فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱۲۶۶,۱۰۳۲۶۶,۱۰۳
13فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۱مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
14فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۱مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
15فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۱۶,۲۶۹,۶۲۵۶,۴۷۸,۶۱۲
16فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۱۴,۱۷۹,۷۵۰۴,۳۱۹,۰۷۵
17فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۱۹,۴۰۴,۴۳۷۹,۷۱۷,۹۱۸


جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۱

عنوانشش ماه اول (بر مبنای ریال)شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
تعداد روزهای ماه3130
جمع دستمزد ماهانه۴۳,۱۹۰,۷۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰
مزایای ماهانه بن کارگری۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
حق مسکن6,500,0006,500,000
جمع دستمزد و مزایای مشمول۵۸,۱۹۰,۷۵۰۵۶,۷۹۷,۵۰۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)۱۳,۳۸۳,۸۷۲۱۳,۰۶۳,۴۲۵
سهم کارگر (۷ درصد)۴,۰۷۳,۳۵۲۳,۹۷۵,۸۲۵
مجموع حق بیمه۱۷,۴۵۷,۲۲۵۱۷,۰۳۹,۲۵۰

حقوق وزارت کار 1402 برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

تاثیر مدرک تحصیلی در میزان حقوق دریافتی، یکی از مهمترین سوالات کاربران است. به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید حداقل حقوق وزارت کار 1402 را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

افزایش حقوق سربازان در سال 1402 چقدر است؟

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ که به مبحث حقوق و دستمزد در سال آتی اشاره دارد، درباره حقوق سربازان وظیفه، در سال آتی موضوع را تعیین تکلیف کرد که بر این بر اساس، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور، ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۷۲ میلیون ریال تعیین شد. کمیسیون همچنین تاکید کرد که دستورالعمل این بند با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

نرخ مالیات بر حقوق در سال 1402 چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه 1402، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 10 میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق 1402 به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

بین 100.000.001 ریال تا 140.000.000 ریال%۱۰
بین 140.000.001 ریال تا 230.000.000 ریال%۱۵
بین 230.000.001 ریال تا 340.000.000 ریال%۲۰
340.000.001 ریال به بالا%۳۰

آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

افراد زیادی به دلیل از دست دادن شغل خود مجبور به تامین معیشت از طریق بیمه بیکاری هستند. با منتشر شدن خبر افزایش حقوق 57 درصدی در انتهای سال گذشته برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این سوال برای کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به وجود آمده که بیمه بیکاری در سال 1401 چقدر افزایش می‌یابد؟ بر اساس قانون کار، بیمه بیکاری برابر با 55 درصد حقوق پایه است. در صورتی که افزایش سالانه حقوق از 55 درصد بیشتر باشد آن‌وقت افزایش سالانه حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق می‌گیرد.

نویسنده
MAJID SAJADI
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *