مستند سازی تجارب وزیر آموزش و پرورش با دانشمندان رشته مدیریت

مستند سازی تجارب وزیر آموزش و پرورش با دانشمندان رشته مدیریت

در این ویدئو خواهیم دید که چرا اقای فانی وزیر آموزش و پرورش نتوانست از ظرفیت عالم رسانه برای انجام ماموریت خودش استفاده کند

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 240
  • 1398/10/05
دریافت