بر اساس گفته های سابق رئیس پیشین سازمان سیا:

تشکیل قرارگاه مقابله با ویروس کرونا توسط رهبری کاری خردمندانه بوده / ویروسی که بلای جان مردم آمریکا شد

گروه بین الملل: مجید سجادی پناه – مشاور سابق وزیر دادگستری– در یادداشتی نوشت:بر خلاف بنگاه های دروغ پراکنی بیگانگان تشکیل قرارگاه های مقابله با ...

پیشخوان