امنیتی

امنیتی
انقلاب با طهارت و صداقت به اینجا رسیده است
امروز ایران از قدرتمندترین دولت های جهان در تولید امنیت است

بزرگان ما هم اشتباهاتی کرده اند و آنها را هم بگوییم. ما قصد کتمان هیچ چیزی را نداریم.

امنیتی
اعلام رسمی منافقین : بیش از 78000 نفر ازنیروهای ارتشی، سپاهی، و ….. ما را شهید یا مجروح کرده‌اند.

این عدد غیر از ترورهای داخل کشور و اسرای ما توسط منافقین است

امنیتی
پورمحمدی:
ایران کشوری نیست که در پنتاگون برایش تصمیم بگیرند

توان ملی، دفاعی و ظرفیت منطقه ای کشورمان فراتر از آن است که عده ای در اتاق های جنگ برای تهاجم به کشورمان تصمیم بگیرند

امنیتی
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات از اول سالم و خالص درست شد و سالم و خالص هم ماند.

اجرایی
پورمحمدی بعنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی به همه فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور تاکید کرد:
بازخوانی / پورمحمدی رئیس شورای امنیت کشور شد

شهروندان بیش از آن که به امنیت نیاز داشته باشند به احساس امنیت نیاز دارند،

امنیتی
خودتان قضاوت کنید!
اظهارنظر بسیار متفاوت دو روحانی در مورد آقای پورمحمدی درباره اعدام منافقین

امنیتی
محرمانه های آقای پورمحمدی

دیگر لازم نیست این مجله را خرید کنید ما برایتان تهیه کردیم

امنیتی
حضرت امام فرمود «شنود» خلاف شرع است

رجوی و منافقین به قانون اساسی رأی ندادند

امنیتی
سعید امامی حداکثر مشاور بود / درمورد خودسرانه بودن قتل‌های زنجیره‌ای، آن بخش وزارت اطلاعات خودسر نبودند / می‌گفتند هفت‌خط‌ها در وزارت اطلاعات جمع شدند

قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود و در سیستم اتفاق افتاد ...