اجرایی

اجرایی
پورمحمدی:
به‌کار گرفتن نیروی جوان در وزارتخانه‌ها اجرایی شود

امید است شاهد اجرای چنین سنتی در دستگاه‌های دیگر کشوری نیز باشیم

اجرایی
پورمحمدی بعنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی به همه فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور تاکید کرد:
بازخوانی / پورمحمدی رئیس شورای امنیت کشور شد

شهروندان بیش از آن که به امنیت نیاز داشته باشند به احساس امنیت نیاز دارند،

اجرایی
بازدید مصطفی پورمحمدی از غرفه “نورنیوز”

تلاش می کنیم مردم پای صندوق های رای بیایند و بهترین ها را انتخاب کنند.

اجرایی
کشور نیازمند یک انقلاب اداری است و تا این انقلاب اداری شکل نگیرد، مدیران ما توفیق چندانی نخواهند داشت.

اجرایی
تودیع پور محمدی در مراسمی” به پاس خدمت و صبوری”

اجرایی
مستقل بودن مجلس به معنای دعوا کردن نیست

وزیر دادگستری گفت تمامی طیفها و گرایش ها منتخبین خودشان را دارند و مجلسی پرنشاط را شاهد خواهیم بود.

اجرایی
پاسخ پورمحمدی به تجمیع وزارت دادگستری

در این رابطه اقدامی صورت گیرد باید قانون اساسی عوض شود.

اجرایی
پورمحمدی:
برکناری من از اشتباهات بزرگ دولت احمدی نژاد بود

«برکناری من به نظرم جزو اشتباهات بزرگ دولت بود، چون معتقدم اگر در آن دولت بودم جلوی حوادث سال ۸۸ را می‌توانستم بگیرم.»

اجرایی
برنامه‌های وزیر دادگستری دولت یازدهم