کرونا بازار شب عید را کساد کردبه گزارش بولتن نیوز،مجید سجادی پناه در توییتر نوشت:ویروس کرونادرآمدبسیاری از صنوف را نصف ویا از بین بردومردم به سختی اسفند که پرخرج ترین ماه سال است را می گذرانند.از مقام معظم رهبری بعنوان یک مرید نه بعنوان رئیس مجلس که مکرردرخواست حکم حکومتی می کند تقاضا می کنم یارانه اسفندرا دوبرابر کنند تا آلام مردم کاهش یابد.یارانه بگیر نیستم