*گروه سیاسی ؛ دکتر مجید سجادی پناه ، استاد دانشگاه در یاداشتی آورده است که :*

🔸مجلس یازدهم در “قبل” ، “حین” و انشالله در “بعد” از پیروزی اصول گرایان درانتخابات ۱۴۰۰ نقش بسیار مهم و تعیین کننده داشته و دارند. در بعضی مواقع این حمایت ها به قدری گسترده شد که برخی منتقدین از مخدوش شدن “استقلال قوا” که موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی است، حرف و حدیث های زیادی به میان آوردند .

*نقش نمایندگان مجلس قبل از انتخابات:*
بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص های رئیس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت بعمل آوردند.

*نقش نمایندگان در حین انتخابات :*
اکثریت نمایندگان با حضور در حوزه انتخابیه و تشویق مردم به مشارکت و ترویج گفتمان انقلاب، در جذب آرا برای آقای رئیسی بسیار تاثیر گذار بوده و حتی گام ها را از این فراتر گذاشته و شمار زیادی از آنها با انتشار بیانیه ای خواستار انصراف دیگر کاندیداهای جریان اصولگرا در فرایند انتخابات ریاست جمهوری به نفع آقای ابراهیم رئیسی شدند.

*نقش نمایندگان بعد از انتخابات :*
قطعاً با رای اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی دولت آقای رئیسی، که البته بدون حضور خود آنها در کابینه صورت می گیرد، می توانند زمینه روی کار آمدن دولت انقلابی را بخوبی فراهم و حمایت ها خود را بدین صورت کامل نمایند.

بنابراین برای جلوگیری از هرگونه شائبه ای برای گرفتن ” *مابه ازاء وزارت”* در مقابل این خدمات گسترده و همچنین *صیانت از آرا مردم حوزه انتخابیه ای* که نمایندگان آنها از هم اکنون قصد ورود به دولت سیزدهم را کرده اند، می بایستی این عزیزان، اشارات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ جایگاه مجلس بعنوان راس امور و عدم ورود به دولت توسط نمایندگان را *حکم حکومتی* تلقی کرده و از ورود به دستگاه اجرایی خود داری نمایند تا این پتانسیل های ارزشمند همچنان در حوزه تقنین باقی مانده و از طریق دو وظیفه ” *قانون گذاری* ” و ” *نظارت* ” به دولت انقلابی آینده کمک نمایند.