جناب آقای دکتر حداد عادل
جناب آقای دکتر چمران
سلام علیکم
همان طوری که قبلا از طریق دبیرکل یکی از احزاب ، حفره های موجود در سیستم نرم افزاری شورای ائتلاف را به عنوان کسی که طراح دو سیستم ملی درکشور بوده به استحضارتان رساندم ولی متاسفانه هیچ اقدامی در جهت اصلاح آن صورت نگرفت و هم اکنون حجم تخلفات و نارضایتی ها به قدری شده است که مشروعیت انتخابات درون حزبی این شورا را به مخاطره انداخته است.

موارد اعلامی به شرح زیر بود:
۱- هویت افراد، راست آزمایی نمی شد. به عبارت دیگر هر فردی می توانست با هر کد ملی غیر واقعی و حتی با اسامی جعلی وارد سیستم شده و به یک کاندیدا و یا لیست مشخص رای دهد.
۲- تنها عامل موثر برای رای دادن در این سیستم انسان نبوده، بلکه شماره تلفن بود. یعنی فردی با شمارهای تلفن های متعدد می توانست به عنوان چندین نفر وارد سیستم شود و به یک لیست واحد رای دهد.
۳- مکان رای دهنده هم چک و کنترل نمی شد از سراسر ایران می توانستند به سیستم وارد شده و به اعضای مشخص شده برای شورای شهر تهران رای دهند . یعنی از مازندران، همدان ، سمنان و …. وارد سیستم شده و به لیست مشخص رای می دادند.
۴- امکان رای گیری هزاران نفر تنها بوسیله یک کامپیوتر و یا یک موبایل مهیا بود. بنابراین کافی بود کدی که به شماره تلفن طرف ارسال می شد را از فرد دارنده تلفن در هرجای ایران گرفت و ادامه کار را از همان سیستم ، به وسیله همان فرد مشخص ادامه داد. بدون آنکه مالک دارنده شماره تلفن بداند که از “طرف او” به چه کسی رای داده شده است .
۵- سیستم به گونه ای طراحی شده بود که حتما باید به ۲۱ نفر رای داده می شد. تصور بفرمایید فرد که بعنوان رای دهنده فقط می خواست به کاندیدای خودش رای دهد، مجبور بود که به ۲۰ نفر دیگر هم رای دهدکه دراین صورت افراد که به ترتیب حروف الفبا در بالای سیستم قرار گرفته بودند را به ناچار انتخاب می کرد تا به کاندیدای خودش رسیده و سریعاً از سیستم خارج شود. بنابراین ۲۱ نفر از افرادی که انتخاب شدند نام خانوادگی آنها با حروف “الف” و “ب” شروع شده است و چه بسا آنها شایستگی اداره یک مدرسه را هم نداشته باشند چه برسد به شهری با بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومان .
۶- فرایند ثبت نام را عالماً عامداً به گونه ای مشکل و پیچیده کرده بودندکه اگر فردی انگیزه لازم را نداشت رای گیری را نیمه کار رها و از سیستم خارج می شد و میدان را برای کسانی خالی می کرد که با انگیزه و دردست داشتن لیست های مشخص تا پایان برنامه پیش می رفتند.
۷- سیستم بجای انکه از زمان شروع رای گیری بسته و اجاز ه ثبت نام را به هیچکس ندهد. تا دو روز پس از اعلام شروع رای گیری بر خلاف توافق انجام شده همچنان باز و اجازه ثبت نام را هم برای افراد و هم برای کاندیدا فراهم کرده بود.

۸- وسایر مواردی که از حوصله شما خارج است.

به نظر می رسد این سیستم نه برای انتخاب شایسته ها بلکه برای حذف آنها طراحی شده بود .

مجید سجادی پناه – دکتری سیستم ها