اگر امریکایی ها حاضر به پذیریش انتقامی در خور شهادت حاج قاسم هستند (پیام سویس) بهترین گزینه غرق کردن این ناو هواپیمابر است که در نزدیکی ما قرار دارد. با همان موشک های افسانه ای که پوتین به آن اشاره کرده بود.

دکتر مجید سجادی پناه