شخصیتها 29 بهمن 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

مصطفي پورمحمدي عقل محور و توسعه گراست / او بدليل سابقه تحصيلات حوزوي و امنيتي نگاه روزآمد به مقوله امنیت ملی دارد / پور محمدي نگاه بازي براي استفاده از نيروهاي خدوم و به كار گرفتن آنها در راستای ایجاد همبستگي ملي دارد / او به ساماندهي نهادهاي مدني اعتقاد راسخ دارد و با شعف آن را دنبال مي كند


“علي لاريجاني” امروز در توديع و معارفه وزير كشور تاكيد كرد: خمودي در وزارت كشور ساير دستگاه ها را نيز به خواب آلودگي تشويق مي كند.
وي با اشاره به اين كه مصطفي پورمحمدي در تصدي وزارت كشور عقل محور و توسعه گرا معرفي كرد كه نسبت به مسايل كشور واقع بين بود، تاكيد كرد: وزارتخانه ها در كشور مهم و تاثيرگذار هستند اما برخي از وزارتخانه ها از جمله وزارت كشور، شأن استراتژيك داشته و قوه محركه كشور محسوب مي شود و شخص وزير كشور بايد متناسب با اين جايگاه مهم تعريف شود.
وي تصريح كرد: وزير كشور بايد با نگاه عميق همراه با نظريه صحيح و نو، متناسب با مقتضيات در برخورد با مسايل امنيتي رفتار كند زيرا مسايل امنيتي ساكن نيست و متناسب با زمان تاكتيك هاي آن بايد تغيير كند.
“لاريجاني” نگاه روز آمد به امنيت را يكي از خصوصيات شخص وزير كشور دانست و گفت: پور محمدي به دليل سابقه تحصيلات حوزوي و امنيتي توانست اين روزآمدي را تجلي ببخشد.
وي داشتن نظريه براي مديران استرتژيك را امري ضروري معرفي كرد و اظهار داشت: نگاه و رويكرد درست در موضوع وحدت ملي يكي از ويژگي هاي ديگر وزير كشور محسوب مي شود.
لاريجاني در ادامه با اشاره به اينكه در شرايط فعلي به نظريه درست در همبستگي ملي نياز داريم گفت: پور محمدي نگاه بازي براي استفاده از نيروهاي خدوم و به كار گرفتن آنها داشت كه اين براي وزارت كشور ضروري محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: مديريت استراتژيك اقتضا مي كند وزير كشور تئوري درستي براي نهادهاي مدني داشته باشد زيرا داشتن نهادهاي مدني از لوازم دموكراسي است.
“لاريجاني” با اظهار تأسف از اينكه برخي در كشور تصور مي كنند نهادهاي مدني و احزاب براي كشور يك اشكال هستند، گفت: بطور قطع اين نوع نگاه، عميق نيست اگر ما هر سال در كشور يك انتخابات داريم نهادهاي مدني ما بايد فعال و با نشاط باشد.
وي خاطرنشان كرد: آقاي پور محمدي به ساماندهي نهادهاي مدني اعتقاد راسخ داشت و با شعف آن را دنبال مي كرد.
منتخب مردم قم در مجلس هشتم، تصريح كرد: آقاي پور محمدي در همه امور، ذهني نو و توسعه گرا داشت و مي توان از توانايي هاي ايشان در جاهاي مختلف استفاده كرد و ضروري است كه هر چه سريعتر اين كار صورت گيرد.

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات