گروه سیاسی – دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه طی یادداشتی نوشت: به نظر شما کدامیک از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توانسته اند برای هریک از پست های کلیدی کشور یعنی ؛اعضای کابینه ؛معاونین وزرا و مدیران کل تمامی وزارتخانه؛ روسای سازمان ها بزرگ ؛استانداران؛سفرای کشورهای مهم ؛را با دو برابر ظرفیت شناسایی و با انها تا زمان برگزاری انتخابات مشق مدیریتی نماید؟

به گزارش بولتن نیوز، او چه کسی است که در این جمع بزرگ ، یک نفر از مدیران نامداری که دستش به مشکلات فعلی کشور آلوده شده را در تیم خود جای نداده است ؟

آیا او خواهد آمد؟