• گفتگوی اقتصادی

    ۱۱ ماه پیش

    سرانجام معوقات بانکی، سیاستها و تدبیرها

    با حضور محمودزاده(تهیه کننده)، خانم حسنی دخت(کارشناس مجری)، دکتر مجید سجادی پناه(استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی)، مهندس ابراهیم جمیلی(رئیس خانه اقتصاد ایران)، دکتر علی شریعتی(عضو اتاق بازرگانی ایران و از صادرکنندگان کشور)، دکتر ایرج یوسفی(کارشناس پولی و بانکی و استاد دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دکتر احمد امیرآبادی فراهانی(دبیر هیئت رئیسه مجلس)

  • بدون خط خوردگی

    شنبه تا چهار شنبه ساعت ۱۲