رئیس جمهور محترم دریکی از وزارتخانه های شما هنوز یکی از معاونین وزیر دولت سابق حضور دارد و پیوسته نمایش قدرت می دهد. برخی از اقدامات ایشان را برایتان تشریح می نماییم تا بدانید و بفهمید و بشناسید که آیا مدیری با یک چنین اقداماتی، می تواند در دولت شما همچنان در این پست باقی بماند؟

او وزارتخانه را شرکت خصوصی پدر خود فرض کرده و به برخی از پرسنل به مدت ۴ سال هیچ کاری ارجاع نداده است و به همین بهانه آنها را از هرگونه مزایایی مانند اضافه کار محروم نموده است.

تکلیف یکی از این افراد چون مبارزه با دولت قبل را پیشه کرده بود و منتقد آن دولت به شمار می رفت مشخص بود زیرا او خودش را برای همه نوع محرومیت های از این دست آماده کرده بود . بدترین رفتارها  با او  انجام گرفت ولی او همچنان ایستاده بود چون معتقد بود که به قول یکی از بزرگان نظام ” مبارزه کردن از این نوع‌اش، دردهای فراوانی دارد”

اما رئیس جمهور محترم بقیه آن کارمندان مظلوم و خانواده های آنها چه گناهی داشتند که باید تاوان مدیریت چنین فردی را بدهند. شما نیک می دانید طی سالیان گذشته  حقوق کارمندان همواره عقب تر از نرخ تورم بوده است که در تمام دستگاه های اجرایی برای پر کردن  قسمتی از این شکاف از فوق العاده اضافه کاری استفاده می شود. حالا شما تصور بفرمایید در این چند ساله اخیر با این تورم شدید همراه با کرونا ، خانواده های این پرسنل  چگونه زندگی خود را  گذرانده اند . یکی از آنها می گفت که هر وقت سفره ما در خانه پهن می شد خودم و بچه هایم این معاون وزیر را نفرین می کردیم.

از شما نه بعنوان یک رئیس جمهور بلکه بعنوان یک قاضی صادر کننده دستور ترک فعل می پرسم که آیا اساسا ایشان مجاز بوده است که در یک دستگاه دولتی به یک عده ای از پرسنل وزارتخانه کار ندهد؟ و آنها را به مدت  ۴ سال بیکار نگه دارد. آیا اگر این وزارتخانه حتی شرکت خصوصی پدر ایشان هم بود آیا او باز حاضر می شد چنین کاری را انجام دهد ؟

لطفا دستور بدهید تیم ویژه ای بررسی نمایند تا مشخص شود انتصاب های که از طرف این فرد در این وزارتخانه انجام گرفته است به چه میزان بوده است و آیا اساساً  این افراد منصوب شده از سوی ایشان شرایط احراز آن پست های کلیدی را داشته اند یا خیر ؟

ایشان در چهار سال پیش که مدیریتش را شروع کرد مدام از وزیر قبلی و نحوه کار او  انتقاد می کرد. ولی نمی دانست که اگر آن وزیر که دوست صمیمی شما هم هست  بر این مسند وزارت تکیه نزده بود  هنوز وارتخانه ایشان  در آن ساختمانی کوچکی قرار داشت که در  مغازه های زیر آن لباس زیر … می فروختند.

وزیری را که برای این وزارتخانه بیش از ۵۰ ردیف استخدامی گرفته بود این معاون تازه به دوران رسیده به باد انتقاد می گرفت و  سیاست هایی او را  نقد می کرد ولی خودش در طول دوران تصدی حتی نتوانست یک ردیف استخدامی برای این وزارتخانه بگیرد و یا ساختمان جدیدی را برای سازمان زیر مجموعه اش بسازد یا آن را به گونه ای مناسب تبدیل به احسن نماید.

در عرض این ۴ سال او حتی نتوانسته است سند راهبردی مجموعه  که منبع و ماخذ برنامه های عملیاتی وزارتخانه است تهیه کند و تمام معاونت ها را به امان خدا رها کرده است. علی رغم این که با تلاش زیاد قسمتی از سند راهبردی که حاصل زحمات وزیر قبل بود را با بی تفاوتی کنار گذاشت و در طول این  مدت هم هیچ برنامه جایگزینی برای آن ارائه نکرد.

در این مدت ۴ سال ایشان  نتوانست تشکیلات و روش ها را در این وزارتخانه پیاده سازی نماید و یک سازماندهی مناسب را برای این وزارتخانه صورت دهد.  بیشتر پرسنل در جایگاه تخصصی خود قرار نگرفته اند . فرایندها اصلاح نشده و موازی کاری همچنان به قوت خود باقی مانده است.  باورتان می شود این وزارتخانه هنوز شرح وظایف پرسنل را تدوین و ابلاغ نکرده است ؟!

وضعیت حقوق و دستمزد پرسنل را از شرایطی که همه کارمندان دولت آرزو می کردند که به این  وزارتخانه بیایند تا  شاید در اینجا با حقوق مکفی بازنشسته شوند. او با عدم پیگیری و بی تفاوتی صرفا به این دلیل  که از جای دیگری مامور بود وضعیت حقوق و مزایا وزارتخانه را بجای رساندکه نیروهای متخصص این مجموعه  قصد فرار و انتقال به وزارتخانه های دیگر را در سر دارند.

سیستم جذب ، نگهداشت و ارتقاء پرسنل را  با انتصاب مدیران تازه کار به گونه ای هدایت کردکه برخی از پرسنل وزارتخانه بقدری متاسف شده بودند که در طی یک یاداشتی که در یکی از رسانه های کشور به صورت انتقادی منتشر شده بود بیش از ۱۰۰ کامنت مختلف گذاشتند

سایت وزارتخانه که فقط یک سایت خبری است و هیچ دیتای ارزشمند بر روی آن قرار ندارد توسط ضد انقلاب هک شد. مجموعه های دیگر که همزمان با سایت این وزارتخانه هک شده بودند تنها ظرف مدت ۵ روز ترمیم و در دسترس عموم قرار گرفتند اما ایشان بعد از ۲۱ روز  تنها یک صفحه از سایت را بالا آورد که هیچیک از لینک های آن کار نمی کرد و بدین ترتیب مایه خرسندی و خوشحالی ضد انقلاب را فراهم اورد و در یک اقدام تعجب برانگیز مسول سایت را در شرایط بحرانی از مجموعه بیرون کرد.  براستی اگر ایشان مهارت ترمیم و بهسازی سایت را در خود و پرسنل آن معاونت نمی دید چرا از نیروهای متخصص فن آوری اطلاعات مثلا مجلس خبرگان که به این سرعت عملیات خرابکاری را خنثی کرده بودند استفاده نکرد؟  چرا که آنها موفق شده بودند این عملیات خرابکاری را به سرعت و در ظرف مدت کوتاهی ترمیم نمایند  ولی ایشان نه ؟؟؟؟!!!!

نکته جالبتر آن که بعد از بیرون کردن مسئول سایت،  مشخص نیست که چرا  بعد از ۱۲ روز از حذف او هنوز  هیچ اقدام موثری دراین زمینه انجام نگرفته است و این آبرو ریزی همچنان ادامه دارد

در هر صورت این تعلل بسیار علی رغم فشار بی اندازه وزیر محترم به ایشان هنوز نتیجه نگرفته است و اسباب  خوشحالی هک  کننده را فراهم نموده است .

براستی اگر این اسمش چوب لای چرخ دولت شما گذاشتن نیست، پس چیست ؟

باورتان می شود که در این “وزارتخانه”  اینترنت را بروی کارشناسان ، و کارشناس ارشد که  تعدای زیادی از آنها دکتر هستند به بهانه های دم دستی قطع کرده اند و خشم پرسنل را در دولت شما برانگیخته اند. یکی نیست به ایشان بگوید اگر این سیاست خوب بود چرا در ۴ ساله دولت خودتان یعنی دولت آقای روحانی این کار ها را انجام نمی دادید ؟

لطفا پرونده های که در هئیت تخلفات اداری توسط ایشان و دوستانش مورد رسیدگی قرار گرفت  دستور بدهید مجددا بررسی نمایند چون صدای سازمان های مربوطه از روند رسیدگی ناعادلانه آنها درآمده است.

رئیس جمهور محترم در زمان قبل از حضور ایشان ، معاون وزیری که به مدت  ۴۰ سال  در وزارتخانه های مختلف معاون وزیر بوده  و یک جریان حزبی قدرتمند از ایشان حمایت می کرد  ،بهنگام تودیع و خالی کردن اتاقش که در طبقه اول این وزارتخانه واقع شده بود ، برخی از پرسنل با خوشحالی از رفتن ایشان در طبقات دیگر شیرینی پخش می کردند ولی ما ترسمان از این است که در این وزارتخانه بهنگام تودیع این معاون وزیر ، همان اتفاقی رقم بخورد که در هنگام معارفه استاندار آذربایجان شرقی رخ داد.

زیرا وقتی همه چیز یک پرسنل را از او گرفتی و دیگر او هیچی برای از دست دادن نداشت، هر اقدامی از جانب او قابل تصور است.

جناب رئیس جمهور این آخرین یادداشتی است که در مورد ایشان و سایر مدیران آقای روحانی نوشته می شود.|( زیرا فیلد کاری نویسنده  عوض شده است) شاید در بین معاونین قبلی افراد با شخصیتی باشند که وزیر محترم تشخیص اش بر ادامه فعالیت آنها باشد. سلمناً . ولی ایشان با این همه تولید نارضایتی هایش  هرگز.

خداوند بر توفیقات وزیر جدید بیافزاید که در این مدت کوتاه توانست قسمتی از آلام ناشی از رفتار ناشایست ایشان را ترمیم و از برخی پرسنل دلجویی  و با این رفتار شایسته  “عدالت دولت شما”  را برای آنها ترجمه عملیاتی نماید.