شاخص بورس تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ بورس تهران با رشد ۶۹۴۸ واحدی به ۴۵۲ هزار و ۸۴۲ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ بورس تهران با رشد ۶۹۴۸ واحدی به ۴۵۲ هزار و ۸۴۲ واحد رسید.

بر این اساس حجم معاملات ۹ هزار و ۹۶۸ میلیون سهم به ارزش ۴۸ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۴۳ میلیون ریال بوده است.

در این میان تعداد معاملات ۸۹۱ هزار و ۷۵۶ مورد بوده که بر اساس آن، ارزش بازار سرمایه به ۱۶ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال رسیده است.