بولتن نیوز ، دکتر مجید سجادی پناه  در یادداشت پیش رو آورده است که :

🔸معاون در آمدهای سازمان امور مالیاتی اخیرا” اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی کشور با ۶۲ درصد رشد در سال جاری به رقم ۱۳۸ همت(هزار میلیارد تومان) رسیده است و ما توانسته ایم  ۱۰۱ درصد مالیات پیش بینی شده در بودجه کل کشور را  محقق نماییم؟؟؟!!!

🔸مسولین مربوطه در سازمان امور مالیاتی ، علت این اقدام بزرگ (رشد عجیب ۶۲ درصدی)را علی رغم وجود کرونا که بیش از ۱۵ درصد اقتصاد ایران را کوچک کرده است و همچنین مالیات نقل و انتقال سهام که درپی سقوط بورس به میزان یک سوم کاهش یافته است  و ……….  تسهیل  در فراینده های مالیاتی ، تغییر رفتار مودیان و …. می دانند.

🔸از آنجایی که مالیات وصول شده امسال مربوط به درآمدها محقق شده پارسال است. بیاید میزان مالیات وصولی را بدون وجود تورم به نرخ دلار (ثابت)در نظر بگیریم و این تورم را که باعث افزایش چشمگیر این وصولی ها شده است را به طور موقت از محاسبات خارج نماییم ، تا بعد بتوانیم قضاوت کنیم  که آیا باید،  برای این افزایش عملکرد ۶۲ درصدی ،  سوت و کف بزنیم یا خیر ؟

🔸وصولی درآمد مالیاتی ۸۵ همتی (هزار میلیارد تومان) سال قبل با احتساب میانگین قیمت دلار در سال ۹۸  (۱۲۹۱۸ تومان) می شود : *۶،۵ میلیارد دلار*

🔸وصولی درآمد مالیاتی۱۳۸ همتی (هزار میلیارد تومان) سال جدید با احتساب میانگین قیمت دلار در سال ۹۹  (۲۲۷۵۹ تومان) می شود : *۶ میلیارد دلار.*

از مقایسه این دو رقم می توان مشاهده کرد که درآمد مالیاتی کشور نه تنها رشد ۶۲ درصد نداشته بلکه نسبت به سالی مالی قبل *۵۰۰ میلیون دلار* هم کاهش(یا فرار مالیاتی و یا ….) یافته است!!!

به نظر شما چه زمانی می توانیم پایان دوره ” *آمار درمانی* ” را در این کشور اعلام نماییم ؟

تا زمانی که *خروجی دوران تصدی*  یعنی ” *عرض مدیریت* ” نه ” *طول* ” آن  در انتصاب ها ملاک عمل قرار نمی گیرد ، نتیجه ای بهتر از این عاید کشور نخواهد شد.