اگر بپذیریم علوم نظامی پیچیده ترین علوم دنیاست و قدرت خیره کننده نظامی کشور نه در شرایط عادی بلکه در زیر سایه تحریم های سنگین بوجود آمده است

به گزارش بولتن نیوز،  اگر بپذیریم علوم نظامی پیچیده ترین علوم دنیاست و قدرت خیره کننده نظامی کشور نه در شرایط عادی بلکه در زیر سایه تحریم های سنگین بوجود آمده است وبیش از آنکه مرهون ساختار باشد محصول مدیریت جهادی است پس چرا برای تعمیم این الگو به کل کشور، در سال ۱۴۰۰ به دنبال دهقان فداکار نمی رویم؟!

چرا برای تعمیم این الگو به کل کشور، در سال ۱۴۰۰ به دنبال دهقان فداکار نمی رویم؟!