در احکامی جداگانه  از سوی دکتر زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعضاء مجمع عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی منصوب شدند.

دکتر احمدی پور در احکامی سمیع الله مکارم حسینی، مرتضی رحمانی موحد، سعید شیرکوند، میرهادی قره سید رومیانی، مجید سجادی پناه و جبار رضایی را به عنوان اعضاء مجمع عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی معرفی کرد.

در این احکام آمده است: بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و به استناد ماده ۷ اساسنامه کانون، نظربه سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “عضو مجمع عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران” منصوب می شوید.

توفیق روز افزونتان را در خدمت به فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران از خداوند متعال خواستارم.