به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، مجید سجادی پناه روز گذشته در جمع اعضای جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی از برنامه ها و دیدگاهش برای تصدی شهرداری همدان سخن گفت. در این جلسه عباس شیبانی، حبیب الله بوربور، شبیری زنجانی و جمعی از مسئولان حضور داشتند که بوربور قول همکاری و مشورت با کمک علیرضا محجوب و محسن سرخو برای حمایت از سجادی پناه داد.

سجادی پناه در این جلسه گفت: باید ملی فکر کرد اما استانی عمل کرد که تنها این نوع تفکر قادر است، سیکل معیوبی که در شهرداری همدان ایجاد شده و به سرعت می چرخد و آنرا تا آستانه بحران پیش می برد را برای همیشه متوقف کند. منظور از سیکل معیوب در تفکر سیستمی این است که خدمات کمتر از سوی شهرداری به مردم  برابر است با عدم پرداخت هزینه های شهری توسط آنها و عدم پرداخت هزینه از سوی مردم و کمبود منابع مالی شهرداری  مساوی است با کاهش مجدد خدمت رسانی به مردم –  این سیکل معیوب دائما  تقویت می شود و اگر توسط عامل بیرونی مهار نشود پتانسیل تبدیل به بحران شدن را آینده نزدیک دارد.

وی گفت: باید از این دایره بسته مدیریتی همدان به سرعت خارج شد و از تجارب کلان شهرهای دیگر برای اداره آن شهر بهره برد و از حمایت همه افراد تاثیر گذار در شهر و پایتخت استفاده نمود.

مشاور فعلی وزیر دادگستری معتقد است که تنها در صورت توانایی و موفقیت در هم گروه کردن این جریانات سیاسی شهر،   حاضر به پذیرش مسئولیت شهرداری همدان است چون تنها شاه کلید موفقیت در شهرداری همدان که بر هر قفل محکمی کارساز است را فقط و فقط  در گرو این عنصر مطلوب می داند.

مشاور سابق معاون رئیس جمهور دولت یازدهم گفت: اعضای شورای شهر هنوز برروی فردی بعد از این مدت به جمع بندی نرسیده اند و ممکن است این اختلاف نظرها همچنان در ادامه مسیر هم  تداوم پیدا کند و مانع فعالیت های اصلی  شهردار  شود. بنابراین هر شهرداری که در شهرهمدان انتخاب می شود باید این اعتماد و اطمینان را برای اعضای شورای شهر بوجود بیاورد که به منافع مشترک هر دو گروه که همان “خدمت رسانی به مردم” است بیاندیشد و پایبند بماند.