به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سجادی پناه پس از دریافت تجارب مدیریت شهری اصلاح طلبان و اصواگرایان  درنشست با آنها،  فصل مشترک دیدگاه های آنها را در برنامه عملیاتی خود لحاظ کرد و امروز آنرا در دسترس  عموم مردم قرار داد. او برای این تعامل و ایجاد وحدت بین دوجریان سیاسی راهکارهای ویژه ای ارائه کرده است.

بر اساس این خبر، معاون پیشین ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور معتقد است که صرفا با یک برنامه عملیاتی دقیق که  مبتنی بر دیدگاه سیستمی باشد می توان با فساد مقابله کرد و سلامت اداری را به مردم شهرهدیه داد.  شفافیت، انضباط مالی و تحقق بودجه مصوب سالانه را  در برنامه های خود ابزار تحقق این هدف  می شناسد. او معتقد است اطلاع رسانی شفاف و گسترده به همراه آموزش از نحوه محاسبه تعرفه ها و عوارض، مشوق ها، تخفیفات، نحوه صدور مجوزها و هر آنچه که مردم را به شهرداری همدان  مرتبط می کند، قادر است زمینه رانت و فساد را در مجموعه شهرداری از بین ببرد.

سجادی پناه گردشگری را مهمترین منبع درآمد پایدار استان می داند و به تقویت و توسعه  صنایع دستی در برنامه خود توجه ویژه کرده است. او  نیروی انسانی شهرداری همدان را پیشران برنامه های خود می شناسد که باید با شایسته گزینی و شایسته پروری از طریق آموزش های مستمر تقویت و غنی شود. ایشان خود را متعهد به اجرای طرح شهر پاک و هوشمند معرفی می کند و برای ترافیک شهری برنامه دارد.

این استاد دانشگاه علوم قضایی  برای  اقتصادی مقاومتی که مهمترین پاتک ما در مقابله با جنگ اقتصادی است کارگروه ویژه ای پیش بینی کرده که با استفاده از ظرفیت های کارشناسی داخل شهرداری و اندیشمندان دانشگاهی  استان برای  تقویت اقتصادی و مالی حوزه  شهرداری – بعنوان یک راهبرد مهم و کلیدی در مقابله با این جنگ تمام عیار اقتصادی-  برنامه ریزی و راهکار ارائه نمایند.

به گزارش جامعه خبر، مشاور فعلی وزیر دادگستری برنامه های متنوع دیگری را برای مدیریت شهری همدان تدارک دیده و از  عموم مردم درخواست کرده است با دانلود کردن فایل برنامه و نقد همه جانبه آن  بر غنی راهبردهای این برنامه بیافزایند و آن را تبدیل به میثاق نامه ای  نمایند که همانند فانوس دریایی، راهگشای هر شهرداری باشد که برای شهرشان انتخاب می شود.

برای دریافت برنامه های مجید سجادی پناه گزینه شهرداری همدان اینجا را کلیک کنید.