گروه اقتصادی – دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه، در یادداشتی درخصوص ریزش بازار بورس نوشت:

بازار سرمایه نبض اقتصادی هر کشوری است و ملزومات خاص خود را طلب می کند اخیرا مشاهده کردیم که در برخورد دو وزیر اقتصاد و نفت اعتماد مردم به بورس چگونه خدشه دار شد و بازار سرمایه چه عکس العمل های از خود نشان داد به گونه ای که هرچه تلاش کردند و می کنند هنوز نتوانستند این کاسه بلوری شکسته شده یعنی اعتماد مردم به بورس را بازسازی نمایند.

وزارت اقتصاد دیشب رئیس سازمان بورس خود را جلوی دوربین آورد تا شاید او بتواند این شکاف عمیق را ماله کشی کند ولی در کمال تعجب دیدیم که این مسئول محترم نیز مانند آنچه که در صنعت هوائی باب شده است و سقوط هواپیماها را به خلبان های فوت شده نسبت می دهند، مردم را عامل سقوط بازار بورس قلمداد کردند و از آنها درخواست نمودند که هیجانی عمل نکنند و سرمایه های مازاد خود را به بورس نیاورند! ولی او مشخص نکرد که منظور از سرمایه های مازاد چیست؟ مردمی که بخش عظیمی از درآمد سرانه خود را براثرتحریم ها و ویروس کرونا از دست داده اند چه سرمایه مازادی دارند که به بورس بیاورند؟ آنها بر اساس رونقی که که شما دستوری یا غیر دستوری در بورس ایجاد کردید و مدام برای حضور در بورس آنها را تشویق می کردید مجبور شدند وام بگیرند یا فرش زیر پای خود را بفروشد و یا خانه خود را در رهن بانک بگذارند تا قادر باشند برای حفظ قدرت خرید خود در این بازار حضور پیدا کنند تا شاید از ره آورد آن بتوانند امورات خود را بگذرانند و حال در اثر این ندانم کاری ،بجای اینکه شاهد عذرخواهی شماها باشند در کمال تعجب می بینند که مسولین آنها را مقصر اصلی این واقعه می شناسند!!! در حالیکه حقوقی ها بازار سرمایه که وظیفه داشتند در این شرایط ورود کرده و بازار را به حالت تعادل برسانند به هیج وجه مخاطب رئیس سازمان بورس قرار نمی گیرند . متاسفانه برخی از این حقوقی ها که می توانستند در چنین شرایطی بجای خرید سهام  مردمی که به قول شما هیجان زده  شده بودند ، به تعادل ببخشی بازار کمک کنند بر عکس عمل کرده و با با عرضه های سنگین سهام خود، بجای آب بر روی این آتش شعله ور ، بنزین ریختند.