به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، وجود بیش از ۱۰ میلیون دانش آموخته دانشگاه و ۴.۵ میلیون دانشجو در رشته‌های مختلف چگونه می‌تواند به این همه  ناکارآمدی، این همه بی نظمی و بی قانونی، اقتصاد ورشکسته، معیشت نا به سامان، بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش جرم و جنایت،‌ طلاق، ارتشاء، اختلاس، مهاجرت و فرار مغزها منتهی شده باشد.

پنهان کردن تصمیمات مدیرانی که منجر به پدید آمدن این نوع مشکلات شده و کشور را در شرایط حساس و بحرانی قرار داده ، مشکلی را حل نمی‌کند و امروز  وقتی که رهبر معظم انقلاب می‌فرماید “اگر می‌شد من به سال‌های اول انقلاب باز گردم  تمام کارهایم را تعطیل  و صرفا به تربیت مدیر می‌پرداختم”  بر این  واقعیت مسلم  انگشت تاکید می‌گذارد که اساسی ترین مشکل امروز کشور که باعث بروز این گونه مسائل شده است، مشکل مدیریتی است.

دیگر هیچ راهی جز اعزام مدیران کشور به اردوگاه اجباری آموزش  برایمان باقی نمانده است تا آنان به زور بفهمند که در هزاره سوم  زمان آموختن شان از زمان کار کردنشان جدا نیست و این قاعده کاملا در عصر انفجار اطلاعات منسوخ شده است که انسان برای زمانی می‌آموزد و هنگامی که  بر مسند قدرت می‌نشیند از آموزش بی نیاز می‌شود.

بنابراین طراحی نظامی آموزش کاربردی که بتوان مدیران ارشد را  براساس آن تربیت کرد، امروز  به یکی از دغدغه‌های جدی مسولین عالی رتبه کشور تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد بازآفرینی  نقش  مرکز آموزش مدیریت دولتی و بازگشت آن به مأموریت پیشین‌اش در سال ۱۳۴۸ بسیار تعیین کننده است، تا بتوان از آن به عنوان محلی برای این اردوگاه اجباری  استفاده کرد و  مدیران دولتی کشور را بی رحمانه برای آموزش‌های مهارتی به این مرکز و مراکز مشابه آن سپرد  تا همان رفتاری را  با آنها انجام دهند که پوتین با گروه نخبه‌ای انجام می‌دهد که تحت عنوان “رهبران آینده” برای این کشور انتخاب می‌شوند.