یک اقتصاددان گفت: دولت می خواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از تورم شود و با ارز نیمایی به دنبال کنترل نرخ ارز است و بازار آزاد نیز تقاضای مردم را جبران کند و این تفاوت قیمت ها رانت و فساد درست می کند و روی درآمد مردمی اثر منفی می گذارد و سود آن به جیب عده ای می رود.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تعیین چند نرخی ارز در بودجه سال ۹۹ مشکلاتی را به همراه دارد، گفت: در واقع ارز چند نرخی در اقتصاد فسادزا است و سال هاست که آن را تجربه کرده ایم و در دو سال گذشته فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را همه دیده ایم، اما درس عبرت نشد، این در شرایطی است که اثری بیماری زا در اقتصاد نیز دارد.
عزیز آرمن با بیان اینکه تصمیم بر چند نرخی بودن ارز برگرفته از تحریم ها و مشکلات موجود در اقتصاد است، افزود: دولت می خواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از تورم شود و با ارز نیمایی به دنبال کنترل نرخ ارز است و با بازار آزاد نیز تقاضای مردم را جبران کند و این تفاوت قیمت ها رانت و فساد درست می کند و روی درآمد مردمی اثر منفی می گذارد و سود آن به جیب عده ای می رود، حال باید دید که آیا راهکار دیگری وجود ندارد یا اینکه دولت امکان تغییر برخی متغیرهای دیگر را دارد.
بیشتر بخوانید:
دلواپسی بخش خصوصی فساد در ارز چند نرخی است
ارز چند نرخی باعث بروز رانت می شود/حاشیه های بازار خودرو زیبنده کشور نیست
او با بیان اینکه ورود ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی به بودجه، بسته به میزان پرداخت این ارز به وارد کننده ها روی تورم نیز تاثیر گذار است، افزود: درصورتی که منابع ارزی کافی وجود نداشته باشد یا باید واردات بخشی از محصولات متوقف شود، یا باید از کشورهای همسایه همین کالا با نرخ بالاتر تعیین شود و البته همه این استدلال ها متناسب با وضعیت کسب و کار تعیین می شود.