به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی آینه فارس  لیستی تحت عنوان “فهرست ۷ برابر ظرفیت برای تصدی مسؤولیت استانداری و خدمتگزاری در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران” منتشر شده است که عبارتند از :

۱-
استانداری آذربایجان شرقی:

– مهندس سید علیرضا شیرازی
– دکتر فرزاد قاسمی
– دکتر عیسی فرهادی
– مهندس جعفر فرجی
– دکتر علی حمزه پور
– دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
– دکتر مهدی غضنفری

۲-
استانداری آذربایجان غربی:

– دکتر فروزان مهر
– مهندس محسن منصوری
– مهندس جعفر فرجی
– دکتر محمد حسن شفق
– دکتر محمد بابایی
– دکتر مجتبی رضایی
– دکتر سید محمد آقامیری

۳-
استانداری اردبیل:

– مهندس امیر حسین مدنی
– دکتر حامد علامتی
– مهندس جعفر فرجی
– دکتر اسکندر صفری
– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر علی محمد زاده
– دکتر امیرعلی سیف الدین

۴-
استانداری اصفهان:

– دکتر علیرضا علی احمدی
– دکتر محسن رضایی
– دکتر سیدمحمد حسینی
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر مهرداد بذرپاش
– دکتر سعید محمد
– دکتر علیرضا احمدی فینی

۵-
استانداری البرز:

– سید علیرضا شیرازی
– مهندس روح الله اکبری
– مهیار مقیمی سارانی
– محمدیان یزدی
– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر محمد نامی
– دکتر علی حمزه پور

۶-
استانداری ایلام:

– دکتر محمد امین زارعی
– سید وحید موسویان
– دکتر محمد حبیبیان
– دکتر عسگر رحمانوند
– دکتر علی زارعی
– دکتر محمد حسن حسین زاده
– دکتر علی قائد رحمتی

۷-
استانداری بوشهر:

– دکتر فرزاد قاسمی
– محمد اسدزاده
– دکتر یوسفی
– دکتر نبی پور
– دکتر علی حمزه پور
– دکتر ابراهیم خلیلی لاریمی
– دکتر سید محمد مهدی قاسم تبار

۸-
استانداری تهران:

– دکتر سیدمحمد حسینی
– دکتر علیرضا علی احمدی
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر مهرداد بذرپاش
– دکتر محمد حسن نامی
– دکتر پیمان فلسفی

۹-
استانداری چهارمحال و بختیاری:

– دکتر سید صولت مرتضوی
– مهندس عیسی فرهادی
– دکتر غلامعلی رحیمی
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر کوروش حیدری
– مهندس نریمان شیوندی
– دکتر علی قائد رحمتی

۱۰-
استانداری خراسان جنوبی:

– مهندس مجید هنرور
– دکتر محمد اسکندری
– دکتر علی حمزه پور
– دکتر عباس مسجدی آرانی
– دکتر اسکندر صفری
– دکتر محمد بابایی
– دکتر مهدی ناصحی

۱۱-
استانداری خراسان رضوی:

– دکتر سید محمد حسینی
– دکتر مهرداد بذرپاش
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر علیرضا علی احمدی
– مهندس سید وحید موسویان
– دکتر سید عبدالله ارجاعی شیرازی
– دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی

۱۲-
استانداری خراسان شمالی:

– دکتر محمد باقر رستمی
– دکتر حمید یزدانیان
– دکتر روح الله اکبری
– دکتر سعید محمد
– دکتر حسین ظفری
– دکتر محمد امین زارعی
– دکتر علی حمزه پور

۱۳-
استانداری خوزستان:

– دکتر محسن رضایی
– دکتر سعید محمد
– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر روح الله سلگی
– مهندس مرتضی شاه میرزایی
– مهندس محسن منصوری
– دکتر ناصر شهرکی
– دکتر احمد اسفندیاری

 

۱۴-
استانداری زنجان:

– دکتر فرزاد قاسمی
– دکتر علی حمزه پور
– دکتر امیرحسین مدنی
– دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
– دکتر میرهاشم موسوی
– دکتر سید محمد آقامیری
– دکتر سید میعاد صالحی

۱۵-
استانداری سمنان:

– دکتر حمید یزدانیان
– دکتر مجتبی رضایی
– دکتر حسن بیارجمندی
– دکتر محمد حسن حسین زاده
– دکتر محمد اسدزاده
– دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
– دکتر سید علیرضا شیرازی

۱۶-
استانداری سیستان و بلوچستان:

– دکتر سعید محمد
-دکتر ناصر شهرکی
– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر حسنعلی نوری
– مهندس جعفر فرجی
– دکتر عیسی فرهادی
– دکتر سید محمد آقامیری
– دکتر اربابی

۱۷-
استانداری فارس:

– دکتر محمد حبیبیان
– دکتر مجید هنرور
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر عیسی فرهادی
– دکتر مهیار مقیمی سارانی
– دکتر محسن منصوری
– دکتر سید علیرضا شیرازی

۱۸-
استانداری قزوین:

– دکتر محمد حسن نامی
– دکتر مجتبی ابراهیمی
– دکتر علی زارعی
– دکتر محمدیان یزدی
– دکتر محمد حسن حسین زاده
– دکتر محمد اسماعیل کفایتی
– دکتر غلامرضا سلیمی

۱۹-
استانداری قم:

– حجه الاسلام حاج علی اکبری
– حجه الاسلام سید مصطفی مجیدی
– حجه الاسلام علی اکبر براتی
– حجه الاسلام دکترمحمد مهدی رضایی
– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر سید محمد حسینی

۲۰-
استانداری کردستان :

– دکتر حسن بیارجمندی
– دکتر مسعود اصلانی
– دکتر سید محمد طباطبایی
– دکتر محمد علی پور
– مهندس سید وحید موسویان
– دکتر سید محمد حسینی
– دکتر حسن مرادی

۲۱-
استانداری کرمان:

– دکتر احمد اسفندیاری
– دکتر عیسی فرهادی
– دکتر محمد علی محققی
– دکتر محمد شجاعی
– دکتر ابوطالب شفقت
– دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی
– دکتر امیر علی سیف الدین

۲۲-
استانداری کرمانشاه:

– دکتر علی زارعی
– دکتر عیسی فرهادی
– دکتر محسن منصوری
– دکتر سید محمد آقامیری
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر رامین اصل بازوندی
– دکتر محمد رضا میر شمسی

۲۳-
استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

– دکتر عیسی فرهادی
– دکتر احمد اسفندیاری
– دکتر سید صولت مرتضوی
– دکتر روح الله سلگی
– مهندس روح الله اکبری
– دکتر علیرضا احمدی فینی
– دکتر سید محمد آقامیری

۲۴-
استانداری گلستان:

– دکتر سید محمد حسینی
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر محمد حسن حسین زاده
– دکتر امیر حسین مدنی
– دکتر مجتبی رضایی
– دکتر رامین اصل بازوندی
– مهندس جواد قناعت

۲۵-
استانداری گیلان:

– دکتر علی اکبر بدیعی
– دکتر عیسی فرهادی
– دکتر سعید محمد
-دکتر شهرام نورمحمدی
– دکتر حمید یزدانیان
– دکتر امیر حسین مدنی
– دکتر اسکندر صفری
– دکتر محمد بابایی

۲۶-
استانداری لرستان:

– دکتر عسگر رحمانوند
– دکتر رضا فرخشاهی
– مهندس مرتضی شاه میرزایی
– دکتر مهدی غضنفری
– دکتر رامین اصل بازوندی
– دکتر سید محمد آقامیری
– مهندس روح الله اکبری

۲۷-
استانداری مازندران:

– دکتر مجتبی رضایی
– دکتر امیر حسین مدنی
– دکتر سید محمد حسینی
– دکتر علیرضا علی احمدی
– دکتر محمد علی محققی
– دکتر ابوطالب شفقت
– مهندس جواد قناعت

۲۸-
استانداری مرکزی:

– دکتر روح الله سلگی
– دکتر مجتبی رضایی
– مهندس مجید هنرور
– مهندس روح الله اکبری
– دکتر غلامرضا سلیمی
– دکتر موسی الرضا قائمی
– دکتر علی محمد زاده

۲۹-
استانداری هرمزگان:

– مهندس ابوالقاسم جراره
– دکتر سید محمد طباطبایی
– دکتر سعید محمد
– دکتر ناصر شهرکی
– دکتر محمد مونسان
– دکتر محمد بابایی
– دکتر شهرام نورمحمدی
– دکتر سید علیرضا شیرازی
– دکتر مجتبی رضایی

۳۰-
استانداری همدان:

– دکتر مجید سجادی پناه
– دکتر حسن مرادی
– دکتر مجید درویشی
– دکتر مجید هنرور
– دکتر سید علیرضا شیرازی
– دکتر علی قائد رحمتی
– دکتر پیمان فلسفی

۳۱-
استانداری یزد:

– دکتر محمد رضا میر شمسی
– دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
– دکتر امیر حسین مدنی
– دکتر سید محمد آقامیری
– مهندس جواد قناعت
– دکتر امیر علی سیف الدین
– دکتر علی محمد زاد