گروه سیاسی: مجید سجادی پناه – مشاور سابق وزیر دادگستری– در صفحه توییترش نوشت:توپ پینگ پونگ با هر نسیمی به حرکت در می آید اما تند بادی لازم است که توپ بستکبال را به حرکت در آورد.در مقام وزیر بایدهمانند توپ بستکبال عمل نمود.

به گزارش بولتن نیوز، آیا صحبت های یک سلبریتی در وسط بحرانی که هر ساعت ۲ نفر قربانی می گیردبرای وزیر بهداشت اینقدر ارزش داشت که زمان بگذارد و دست به قلم شود