گروه سیاسی: مجید سجادی پناه – مشاور سابق وزیر دادگستری– در صفحه توییترش نوشت:آقای واعظی ایکاش از نظریه آشوب سر در می آوردید.

به گزارش بولتن نیوز،  واکنش امروز بورس یه تصمیم جنابعالی موید این واقعیت است که شما بین یک وزیر و یک کارگر ساختمانی فرقی قائل نیستید که یک شبه تصمیم میگیرید وزیر صنعت این کشور را عزل نمایید! آیا آثار این عزل را از قبل شبیه سازی کرده بودید؟