پورمحمدی 24 بهمن 1402 - 2 هفته پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
مصطفی پورمحمدی:

در ساختار فرهنگی کشور یک حرکت انقلابی لازم است

مصطفی پورمحمدی، گفت: معمولا زمانی که چنین وقایعی در جامعه ما حادث میشود همه ما دغدغه مند میشویم، امکانات و نیروها تجمیع میشود، عکس العملهایی برای کنترل شرایط با تمام ظرفیت انجام میگیرد، اما با آرام شدن اوضاع، ما نیز فراموش میکنیم ولی پس از مدتی دوباره این اتفاقات با دامنه و تاثیر گذاری بیشتری تکرار میشود.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه افزود؛ مساله ای اینجا وجود دارد که نباید از آن غافل شد و آن هم اینکه آیا دشمن در این نقاط قوت به مقابله با ما برخواسته است؟ در زمان جنگ تحمیلی، دشمن هیچ گاه از جبهه مستحکم به ما حمله نمیکرد بلکه از نقاطی که پهلو داده بودیم به ما هجوم میآورد و بر سر ما آتش میریخت و عقبه ما را ضعیف میکرد در این فضا نیز دشمن همین کار را میکند، از نقاظ ضعف به ما حمله میکند. ماحصل سخن اینکه اگرچه علت هجوم دشمن قوت و قدرت جمهوری اسلامی است اما محل رخنه نقاط ضعف ما است فلذا باید این نقاط ضعف برطرف شود.
دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز بیان داشت که مقام معظم رهبری در دیدار با دولت و همچنین اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند”ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقلابی لازم است”. در همین راستا، می توان بیان داشت که ما نیازمند تجدید نظر در مدل مدیریت و دست یابی به یک مدل قابل قبول، مشترک، باور پذیر، رضایت بخش در جامعه هستیم. چراکه با صِرف سیاست گذاریهای کلی و استفاده از ابزارهای گذشته وصول به مطلوب امکان پذیر نیست.
مصطفی پورمحمدی ،در جمع بندی بیانات خود، افزود خداوند کریم در قرآن بعد از تزکیه و تعلیم کتاب، یکی از وظائف و اهداف بعثت انبیا را آموزش حکمت دانسته است و راغب در تعریف حکمت مینویسد “عصابه الحق بالعلم والعقل “. به نظر میرسد مشکل اساسی ما در حکمرانی عدم تبعیت از این اصل قرآنی است چراکه بسیاری از رفتارهای ما در سیاست گذاری و اجرا ناشی از عدم توجه به علم و عقل است

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات