اجرایی 04 اسفند 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
پورمحمدی بعنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی به همه فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور تاکید کرد:

بازخوانی / پورمحمدی رئیس شورای امنیت کشور شد

پورمحمدی بعنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی به همه فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور تاکید کرد: شهروندان بیش از آن که به امنیت نیاز داشته باشند به احساس امنیت نیاز دارند، زیرا احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است. شهروندی که احساس می کند پلیس با دلسوزی ، سرعت عمل و وقت شناسی آماده خدمات رسانی به آن است ، صاحب امنیت روانی می شود
رئیس جمهور علت این انتصاب را تسهیل امور جاری شورای امنیت کشور قلمداد کرده است. شورای امنیت کشور که امور داخلی را زیر نظر دارد، آن صفت “عالی” شورای عالی امنیت ملی را ندارد و از آنجایی که مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا محسوب می گردد کسی که رئیس این شورای امنیت می شود در واقع ریاست بر نیروهای انتظامی و امنیت داخلی نیز بر عهده او گذاشته می شود

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات