شخصیتها 29 بهمن 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده سابق نيروي انتظامي کل کشور

اگر امروز (در دوران تصدی آقای پورمحمدی) بگوييم در هيچ شهرستاني كوچكترين تنشي در حوزه امنيت وجود نداشت، مبالغه نيست و اين امر در اثر اعمال مديريت صحيح ایشان به دست آمده است. پورمحمدی براي رسيدن به امنيت در كشور از هيچ كوششي فروگذار نكرد

سردار “اسماعيل احمدي مقدم” فرمانده سابق نيروي انتظامي نيز در سخناني در اين مراسم گفت: از ابتداي شكل گيري نيروي انتظامي همواره در مسووليت هاي مختلف افتخار همكاري با وزارت كشور را داشتم و هر چند كه روند همكاري نيروي انتظامي در بحث امنيت با وزارت كشور همواره رو به رشد بوده اما بايد گفت دوره آقاي پور محمدي دوره اي برجسته و ممتاز بود.
احمدي مقدم تاكيد كرد: اگر امروز بگوييم در هيچ شهرستاني كوچكترين تنشي در حوزه امنيت وجود ندارد، مبالغه نيست و اين امر در اثر اعمال مديريت صحيح آقاي پورمحمدي به دست آمده است.
فرمانده نيروي انتظامي، كاهش جرايم بويژه جرايم به عنف، آرامش مناطقي كه سابقه بحران داشته اند و كاهش ترافيك را از جمله موفقيت هاي دوره وزارت آقاي پورمحمدي عنوان كرد.
احمدي مقدم، ‌صبر، بردباري و درايت را از ويژگي هاي مديريتي پورمحمدي دانست و گفت: ايشان براي رسيدن به امنيت در كشور از هيچ كوششي فروگذار نكرد و من به عنوان فرمانده نيروي انتظامي از خدمات وي تشكر مي كنم

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات