سجادی پناه 05 اسفند 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

انتقاد صریح پورمحمدی به نمایندگان مجلس : یک دوره لازم نیست هیچ کاری کنید!

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز می گوید:اصلا هیچ کدام از نمایندگان برنامه ننوشته اند، برای نمونه الان به نماینده ها بگویید چه برنامه ای دارید؟ اصلا به گروه ها بگویید برنامه تان برای مجلس چیست؟ فقط چند شعار می دهند.
در مجموع ما به یک سامانه تعریف شده سیاسی نداریم. با این وضعیت ببینید چگونه بلوک بندی ها و فراکسیون ها شکل می گیرند، تازه آن فراکسیون که شکل می گیرد یک هدف کلی دارند اما برنامه ندارند. اصلا هیچ ًکدام از نمایندگان برنامه ننوشته اند، برای نمونه الان به نماینده ها بگویید چه برنامه ای دارید؟ اصلا به گروه ها بگویید برنامه تان برای مجلس چیست؟ فقط چند شعار می دهند. البته خودمان هم به جریان اصولگرا کمک می کنیم که در نهایت پنج تا شعار در بیاوریم، خیلی هنر کنیم یک بیانیه هفت، هشت ماده ای می دهیم اما اینکه برنامه یا طرح نیست. اینکه یک موردی
که قابل اندازه گیری و قابل مطالبه باشد، نیست.
یک گروه سیاسی باید حرف روشن و برنامه داشته باشد، روش رسیدن به هدفش را مشخص کند. مرحله زمانبندی و
نیازمندی هایش را بگوید. همچنین تعهداتش را مشخص کند که چه کاری می خواهد انجام دهد. در حال حاضر هیچ کدام از گروه های سیاسی این اقدامات را انجام ندادند و این یک گیر اساسی است. در این گروه بندی سیاسی، قبال جامعه روحانیت و مجمع روحانیون بودند که یک حرکت رو به جلو بودند. مهم این است که آن اتفاق منطقی در آن فعالیت ها و کنش و سامان سیاسی کشور صورت بگیرد. همیشه به نمایندگان می گویم وقتی به مجلس می روید
یک دوره نیاز نیست هیچ کاری کنید، فقط این فضای سیاسی ما را تعریف و منضبط کنید، ضوابط و مقرراتش را تدوین کنید، قواعد مزاحم را حذف کنید تا این شاکله اش را روشن کنید.

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات