انتخابات 04 اسفند 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
پورمحمدی:

آیا القاء رای ندادن مردم به روحانیت واقعی است؟

اينكه دارد چنين القايي صورت مي گيرد صحت دارد. يعني عده اي به صورت سازمان يافته دارند اين عمليات رواني را انجام مي دهند و اين هم توسط يك موج غير انقلابي معارض روحانيت دارد دنبال مي شود هم توسط برخي كانديدا ها. حتي كانديدا هاي خودي دارند به اين موضوع دامن مي زنند. با اين حال من تلقي اين چنيني ندارم. من فكر مي كنم كه در جامعه ما كانديدايي كه بتواند كارامدي و صداقت خودش را نشان بدهد و اعتماد سازي بكند، در افكار عمومي جايگاه خواهد داشت

19 فروردین1392مشرق

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات