مذهبی 08 اسفند 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
پورمحمدی پاسخ می دهد:

آیا اجتهاد اعضای مجلس خبرگان زایل شدنی است؟

شرایط زائل شدنی است؛ شرایط در یک زمانی ایجاد و در یک زمانی زائل می‌شود. اینکه طبیعی است، شرایط یا به وجود می‌آید یا سلب می‌شود؛ و هر نهادی که مسئول تأیید و احزار است، باید دقت داشته باشد که این شرایط را احراز کند؛ و اگر سلب شده، صلاحیت فرد را رد کند. مهم این است که این فرآیند و اجرای مقررات خیلی دقیق و با مراقبت جدی انجام شود و توجیه‌پذیر باشد؛ پاسخگویی منطقی برقرار باشد تا از هرگونه ابهام، تردید و سؤال جلوگیری و اعتمادسازی بیشتری برای جامعه ایجاد و انتقاد کمتری را متوجه خودش کند.
اینها اصولی است که در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خیلی باید دقت شود. یعنی این طور نیست که بخواهیم صرفا مقررات را انجام بدهیم. در مسائل حقوقی، می‌شود با جزمیت صحبت کرد و قاضی بگویید مقررات جلوی من هست و طبق قوانین نظر خودم را می‌دهم. اما در مسائل سیاسی و اجتماعی، قاضی و داور صرفا مجریان و ناظران نیستند؛ داورو قاضی، عامه مردم هم هستند. ما باید کاری کنیم که در داوری اجتماعی هم این مقبولیت و پذیرش وجود داشته باشد.

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات