انتخابات 11 اسفند 1402 - 2 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

آقای پورمحمدی رای خود رادر حسینه ارشاد به صندوق انداخت. ولی پیش بینی او از میزان مشارکت مردم در این انتخابات توجه بسیاری از رسانه های را بخودش جلب کرد.

*امیدواریم بهتر شود اما حدس‌های عمومی در همان فضای انتخابات‌ دوره گذشته است*

 در این‌ دوره ، 61 میلیون و 172 هزار و 298 نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق و رأی دادن هستند؛ از این تعداد 30 میلیون و 945 هزار مرد و 133 نفر و 30 میلیون و 227 هزار و 165 نفر زن هستند. متولدین 11 اسفند 1384 به قبل امکان رأی‌ دادن را دارا هستند و در مجموع، 3.5 میلیون رأی اولی در کشور داریم

نویسنده
M
مطالب مرتبط
نظرات